3R - Reduce, Reuse, Recycle

3R - to prosta zasada ekologicznego podejścia do surowców i energii.

Oznacza:

1. redukcję ilości opakowań i odpadów,

2. ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować,

3. przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie.

Wszystkie reguły 3R są ze sobą ściśle powiązane, istotna jest także ich kolejność. To, czego nie można zredukować, należy użyć ponownie, a w ostateczności poddać recyklingowi.

3R w życiu codziennym

REDUCE - redukcja

Pierwszy i najważniejszy punkt nakazuje zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów do minimum.

Reduce w życiu codziennym:

- zamiast korzystać z toreb foliowych, zabierz na zakupy własna torbę np. z materiału

- wybieraj produkty nie zawierające zbędnych opakowań np. ciasta na wagę, herbatę liściastą, wędlinę krojoną a nie paczkowaną itp.

- unikaj kupowania zbędnych rzeczy.

REUSE - ponowne użycie

Drugi element zasady 3R przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktu, który w myśl tej zasady może mieć nowe zastosowanie.

Reuse w życiu codziennym:

- zbędnego sprzętu nie wyrzucaj, ale przekaż potrzebującym lub organizacjom pozarządowym;

- wybieraj produkty w opakowaniach zwrotnych;

- butelki zwrotne po napojach oddawaj do sklepu;

- zadrukowane jednostronnie kartki wykorzystaj np. na notatki;

- stare ubrania spróbuj przerobić, dzięki temu możesz uzyskać coś oryginalnego niewielkim kosztem;

RECYCLE - recykling

Recykling zajmuje ostatnie miejsce, gdyż należy go stosować w ostateczności. Produkt niezdatny do dalszego użytku powinien być przetworzony po ew. rozdzieleniu na surowce.

Recykling w życiu codziennym:

- opakowania i przedmioty wrzucaj do pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci.

- w razie potrzeby oddziel od siebie składniki z poszczególnych surowców, np. kapsel lub korek od butelki.

- pamiętaj o zgnieceniu pudełka lub butelki przed wyrzuceniem.