Poniżej znajdziesz adresy i numery telefonów instytucji, które odpowiedzialne są za czystość i ochronę środowiska w Warszawie

Biuro Ochrony Środowiska - BOŚ

Biuro Urzędu m. st. Warszawy, podlega pod Prezydenta Miasta.

Adres: pl. Starynkiewicza 7/9,02-015 Warszawa

WWW: bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/OS/

Telefon: 022 257 91 11

Do BOŚ można zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości związane z nieodpowiednim wywozem śmieci. Na stronie BOŚ znajdziemy również informacje na temat firm posiadających uprawnienia do odbioru odpadów.

Zarząd Oczyszczania Miasta - ZOM

Adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

WWW: www.zom.waw.pl

Email: zom@zom.waw.pl, infolinia@zom.waw.pl

Telefon: 022 522 40 60; INFOLINIA CZYSTOŚĆ 0800 800 117

Do ZOM można kierować wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, jak również inne wątpliwości dotyczące segregacji śmieci. ZOM powinniśmy także informować o nieprzestrzeganiu Regulaminu, np. jeśli Twój Administrator nie reaguje na wnioski dot. ustawienia pojemników do segregacji.

Dzielnicowe Wydziały Ochrony Środowiska

W każdym Urzędzie Dzielnicy znajduje się Wydział Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny za kwestie środowiska na terenie danej dzielnicy. Adresy, numery telefonów i wszelkie inne informacje dotyczące Urzędów Dzielnic można znaleźć na stronie:

bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/

klikając na interesującą nas dzielnice.

Do WOŚ również możemy zgłaszać nieprawidłowości dotyczące odpadów, jakie mają miejsce na terenie dzielnicy.

Trzymaj rękę na pulsie

Wiele problemów można rozwiązać bez składania pism - jedynie dzwoniąc do podanych wyżej instytucji. Ponieważ jednak taka forma kontaktu jest ulotna i przez to podatniejsza na nieskuteczność, zalecamy poniżej środki zaradcze.

Zgłaszając sprawę przez telefon zanotuj datę i numer zgłoszenia nadany przez rozmówcę, a najlepiej również jego nazwisko. Ułatwi to ponowną interwencję, gdyby pierwsza nie odniosła skutku.

Zapytaj o przybliżony termin podjęcia działań, a jeśli nie zostanie dotrzymany, przypomnij o sprawie powołując się na w/w dane. Rzetelność i tempo miejskich służb bywa bardzo różne i nierzadko zachodzi konieczność powtórnego zwrócenia uwagi. Nie zniechęcaj się tym - im więcej aktywnych obywateli, tym szybciej podmioty opłacane z naszych podatków zaczną działać tak, jak powinny.