Zmiany wprowadzone

$h=Rowery - tak, śmieciarki - nie
$k=bielany, zieleń, odpadyodpady, efekty_interwencji
$a=Marcin Jackowski
$d=2005.08.02
$z=0
$o=
$b=

Po wieloletnim oczekiwaniu i nieudanych interwencjach mieszkańcom Bielan udało się przekonać
Urząd Dzielnicy do ustawienia przy ul. Prozy barier zapobiegających wjazdowi samochodów.
Sukces to niezbyt spektakularny i oszałamiający, ale trzeba go odnotować wraz z podziękowaniem dla Urzędu Dzielnicy Bielany i nadzieją na kontynuację takich praktyk.

Liczymy, że teraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej poczuje się bardziej zdopingowany do wysprzątania podległego mu terenu. Dotychczas nadrzeczne ostępy dostarczały tyluż okazji do obcowania z dziką przyrodą, co i z przejawami ludzkiego zdziczenia.

prozy-dojazd.jpg
Przez 10 lat od zamknięcia pobliskiej zwałki dojazd do niej służył niezawodnie amatorom darmowego pozbywania się odpadów nad brzegiem Wisły.

prozy-wysyp.jpg
Okresowo podejmowano syzyfowe prace przy sprzątaniu, ale nigdy nie przynosiły one trwałych i znaczących efektów.

prozy-tabliczka.jpg
Czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę stosowane środki.

prozy-zapora.jpg
Obecne zabezpieczenie ze stalowych rur wygląda solidnie i powinno być skuteczne.

prozy-przeskok.jpg
Rowerzyści jeszcze nacinają się na tę nowość.

prozy-rowery.jpg
Dzięki ogrodzeniu ścieżka będzie wreszcie służyć tym, dla których ją zbudowano.
Brakuje jedynie uszczelniającego słupka...

prozy-uskok.jpg
... i dostosowania zjazdu ze ścieżki do wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przez minione dziesięciolecie. MożeMoże przed upływem kolejnego ZDM dołoży swoją cegiełkę do naprawy tego miejsca.

Mieszkasz na Bielanach? Chcesz się włączyć do wspólnych działań na rzecz środowiska? Chcesz skomentować ten tekst? Napisz na bielany@zm.org.pl


Mieszkasz na Bielanach? Chcesz się włączyć do wspólnych działań na rzecz środowiska? Chcesz skomentować ten tekst? Napisz na bielany@zm.org.plZmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.