16 marca, po raz drugi już, warszawskie organizacje ekologiczne zawitały w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z tegoroczną edycją akcji Warszawa Stolicą Czystości, czyli ekologicznego programu edukacyjno-informacyjnego. Zaprezentowane zostały również efekty lutowych rozmów.

Jako pierwszy z nich wymienić można interwencję ZOM, w sprawie umieszczania na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, informacji, co dokładnie wolno do nich wrzucać. Wszystkie firmy zajmujące się opróżnianiem pojemników zostały poproszone pisemnie oraz telefonicznie o umiejscowienie na nich stosownych napisów.

Ponadto z nadejściem wiosny ZOM zamierza rozprowadzić po stolicy kilka tysięcy tabliczek, zachęcających Warszawiaków do dbałości o przyrodę. Pragną odejść od tradycyjnych napisów "Szanuj zieleń", szukając bardziej atrakcyjnych, humorystycznych haseł. Czekają na ciekawe pomysły, licząc na inwencję ekologów.

Moja Czysta Warszawa

Poprzedni sezon dbałości o wygląd stolicy podsumowany zostanie 27 marca, finałem I edycji konkursu Moja Czysta Warszawa. Uroczystości odbędą się w Sali Warszawskiej PKiN (piętro IV, wejście od Kinoteki). Start w samo południe! Nie jest to oczywiście koniec działalności na rzecz czystości naszego miasta, lecz dopiero początek. Na 2006 rok przewidziana została kontynuacja zeszłorocznych przedsięwzięć. Ponadto Zarząd Oczyszczania Miasta przygotował wiele nowych konkursów i akcji, które pokrótce zostały na czwartkowym spotkaniu omówione. Dyrekcja ZOM wysłuchała uwag reprezentantów organizacji ekologicznych oraz zachęcała do współpracy, a także zgłaszania się z wszelkimi pomysłami i uwagami do wydziału komunikacji społecznej.

Konkurs dla POE i nie tylko

Z wiosną nadciąga wiele konkursów, między innymi dla pozarządowych organizacji ekologicznych działających na terenie Warszawy, na opracowanie prezentacji multimedialnej (dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów) dla dzieci i młodzieży. Na podstawie najlepszych prezentacji zorganizowanych zostanie kilkadziesiąt pogadanek w szkołach. Do udziału w nich zapraszani będą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w maju.

W rywalizacji wziąć udział mogą także inni mieszkańcy stolicy, zgłaszając się do jednego z rozlicznych konkursów: dla nauczycieli, dla uczniów, dla internautów, dla wspólnot, spółdzielni i właścicieli nieruchomości, dla dozorców i gospodarzy domów, dla studentów studiów artystycznych, dla dziennikarzy... Szczegóły pojawiać się będą sukcesywnie na stronach internetowych ZOM:

www.zom.waw.pl

Co jeszcze?

Kontynuowane i rozwijane mają być w bieżącym roku akcje informacyjno-edukacyjne, obejmujące m.in. spoty reklamowe, billboardy, książeczki edukacyjne, wycieczki i zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także większe przedsięwzięcia, w stylu organizacji dni recyklingu lub dnia torby wielokrotnego użytku. ZOM zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy przy organizacji tych ostatnich.

Na szczególną uwagę zasługują zaś dwa nowatorskie pomysły. Pierwszy z nich, to pilotażowy program objazdowego odbioru odpadów niebezpiecznych i uciążliwych. Odpowiednio przystosowane pojazdy jeździć będą po terenie miasta i zatrzymywać się na, z góry ustalonych, miejscach postojowych. Warszawiacy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani, gdzie, w jakich godzinach, a przede wszystkim jakiego rodzaju odpadów będą mogli się pozbyć. ZOM czeka na propozycje odpowiednich lokalizacji.

Kolejna akcja zyskała roboczą nazwę Niewidzialna ręka ZOM. Polegać ona będzie na patrolowaniu stołecznych ulic przez pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta. Obserwować oni mają zachowania mieszkańców. Gdy zauważą kogoś sprzątającego po psie lub segregującego odpady, będą takiej osobie wręczać drobne nagrody rzeczowe.