Ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie województwa mazowieckiego w tysiącach ton w latach 2004-2010, źródło: GUS.