Tajne konsultacje społeczne rozbudowy spalarni

Warszawa przygotowuje wielki projekt z dziedziny gospodarki odpadami. Kosztem aż 600 mln zł spalarnia odpadów komunalnych w ZUSOK na Targówku [zobacz >>>] ma zostać rozbudowana ośmiokrotnie (obecnie spala 43 tys. ton rocznie, a ma aż 320 tys. ton). Część funduszy ma pokryć Unia Europejska - projekt jest na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne projekty przygotowywane są w kilku innych dużych miastach - Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy. Tam toczą się, często bardzo intensywne, konsultacje społeczne, odbywają się dziesiątki debat, spotkań z mieszkańcami, prasa zamieszcza wiele artykułów i informacji. I to często na etapie kiedy nie toczą się jeszcze żadne formalne procedury w urzędach o wydanie koniecznych decyzji. Zobacz jak np. wyglądają konsultacje w Krakowie:

www.spalarnia.krakow.pl

czy Szczecinie:

gospodarka-odpadami.pl

Natomiast w Warszawie panuje kompletna cisza, choć już w listopadzie zeszłego roku miasto wystąpiło o decyzję środowiskową dla inwestycji. Niedawno ogłoszono 21-dniowy termin na zgłaszanie uwag:

www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/?dzial=komunikaty&ak_id=18332&kat=9

Można je nadsyłać do 10 kwietnia. To bardzo ważny etap - jest to praktycznie jedyny moment w całej procedurze przygotowywania inwestycji, kiedy organizacje ekologiczne, ale także zwykli mieszkańcy, mogą skutecznie zabrać głos. Później na jakiekolwiek uwagi czy protesty będzie za późno.

Spalarnia przegrała z wybiegami dla psów

I co robi warszawski urząd miasta w tym kluczowym momencie? Zwołuje konferencje prasowe i zasila media szczegółowymi informacjami? Organizuje debaty i spotkania z ekspertami? Rozsyła broszury informacyjne do mieszkańców? Wiesza dokumentację inwestycji na stronach internetowych? Zamieszcza wielkie ogłoszenia w gazetach?

Nie. Ogranicza się jedynie do umieszczenia wyżej wymienionego ogłoszenia na swojej stronie internetowej w dziale Komunikaty. Ale już umieszczenie jakiejkolwiek wzmianki na głównej stronie miasta było zbyt dużym wysiłkiem, Wzmianki o możliwości zabrania głosu nie znajdziemy też w dziale Konsultacje społeczne (dowiemy się za to z niego, że konsultowane są: Plan gospodarki wodami w obszarze dorzecza oraz Wybiegi dla psów w dzielnicy Śródmieście), ani na stronie Biura Ochrony Środowiska. Niczego o terminie na składanie uwag nie dowiemy się też ze strony samego ZUSOK, ani nawet ze specjalnej strony www.stolicaczystosci.pl, choć zamieszczono na niej ulotki:

www.stolicaczystosci.pl/?p=page&id=25

rozesłane mieszkańcom Targówka w lutym. Oczywiście w ulotkach tych nie wspomniano ani słowem o możliwości i prawie obywateli do udziału w postępowaniu administracyjnym i o prawie do zabrania głosu. Wygląda to na całkowitą kpinę.

Odpadowa Rospuda?

Czy władze Warszawy nie rozumieją, że w ten sposób nie uzyskają unijnego dofinansowania? Unia wymaga skutecznego poinformowania społeczności lokalnej na etapie kiedy wszystkie warianty inwestycji są jeszcze możliwe oraz przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Tymczasem władze miasta nie tylko nie rozpoczęły konsultacji projektu, ale nawet faktycznie zawiesiły Warszawski Okrągły Stół Odpadowy, który był jedyną formą dialogu w dziedzinie gospodarki odpadami - ostatnie posiedzenie WOSO odbyło się we wrześniu i od tego czasu zapadła cisza.

Wracając do składania uwag, którego termin upływa 10 kwietnia: Zielone Mazowsze opublikuje na swojej stronie projekt swoich uwag co najmniej na 2 dni przed tym terminem - z góry zapraszając Szanownych Czytelników do wykorzystania ich i wysłania w swoim imieniu.

Zobacz także

ZUSOK - ocena inwestycji po 9 latach funkcjonowania: [zobacz >>>]

Uwagi ZM do Planu Gospodarki Odpadami: [zobacz >>>]