W najbliższych dniach recyklingu usłyszymy i być może dowiemy się więcej o tym stale nabrzmiałym problemie, który - formalnie od prawie roku unormowany w stolicy uchwałą Rady Miasta - w praktyce nie przynosi jej chwały.

Chcąc przyczyniać się do zmian na lepsze tym razem publikujemy pierwszą część nowatorskiego opracowania Adama Będkowskiego na temat rzeczy najważniejszej w ekologicznej hierarchii działań związanych z odpadami - ograniczania samego ich powstawania.

Liczymy, że liczne przykłady zebrane przez Adama, nawet jeśli trudne do szybkiego i bezpośredniego naśladowania, przynajmniej zainspirują wielu czytelników. I zachęcą do namysłu nad tym, co i jak możemy poprawić we własnym życiu i otoczeniu, aby problem odpadów minimalizować już dziś, zamiast przerzucać go na przyszłe pokolenia. Na dzień dziecka - temat jak znalazł, nieprawdaż? [zobacz >>>]

O autorze

Adam Będkowski, animator Warszawskich Ekospotkań, z wielką pasją i zaangażowaniem popularyzuje ekologiczne postawy i wzorce postępowania. Od 2006 roku koordynuje prace Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy dzięki czemu udało się przekonać Radę Miasta do znacznego rozszerzenia zakresu współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi. W 2006 roku ukończył podyplomowe studia z Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej o idei i historii Ekospotkań w witrynie www.ekospotkania.republika.pl

Wstęp

Produkujemy coraz więcej odpadów, z którymi nie wiadomo, co zrobić, zużywając nieodnawialne surowce i zostawiając niekorzystną spuściznę dla przyszłych pokoleń. Pozbywanie się śmieci, których przybywa, jest jednym z poważnych problemów naszej cywilizacji. Gatunkowy skład tego wszystkiego, czego się pozbywamy, jest taki, że około 30 - 35 procent śmieci to rozmaite materiały i surowce nadające się do powtórnego przerobu.

Zgodnie z polityką europejską w dziedzinie odpadów, ich powstawanie powinno być eliminowane lub ograniczane przez wytwarzających odpady i ich odbiorców. Działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów powinny być planowane, projektowane i prowadzone tak, aby
- minimalizowały powstawanie odpadów (zmniejszały ich ilość)
- zapewniały bezpieczne dla środowiska wykorzystywanie odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
- zapewniały zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub nie udało się wykorzystać.

Ocenia się, że niespełna 40 procent gmin w Polsce prowadzi ograniczoną i mało wydajną zbiórkę selekcjonowanych odpadów. Szacuję się, że z 4 milionów ton rozmaitych surowców wtórnych możliwych do odzyskania ze śmieci komunalnych odzyskuję się zaledwie 350 - 400 tysięcy ton tych surowców rocznie, co stanowi zaledwie 3 procent istniejących możliwości.

Inspiracją do powstania tego opracowania był raport Stowarzyszenia Zielone Mazowsze pt. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Warszawy i okolic" , obszerne opracowane dotyczące wyników ankiety na temat selektywnej zbiórki odpadów, oraz chęć przedstawienia szerszego zbioru pozytywnych przykładów proekologicznej i skutecznej gospodarki odpadami stosowanych w innych krajach. Niniejszy zbiór przedstawia rozwiązania, które idą o krok lub nawet kilka kroków dalej niż podstawowe i mniej lub bardziej powszechne ustawienie przyulicznych pojemników na segregowane odpady. Są to przykłady "dobrych praktyk", które mogą stać się wzorem lub inspiracją do wprowadzenia podobnych rozwiązań przez władze lokalne (od władz gminnych do wojewódzkich), organizacji odzysku, organizacji ekologicznych a nawet wspólnot mieszkaniowych. Przykłady te pochodzą w przeważającej części z praktyk anglosaskich, a więc i ze źródeł anglojęzycznych, i przedstawiają zarówno inicjatywy oddolne, społeczne jak i rozwiązania kompleksowe, odgórne. Wśród przykładów pojawiają się również praktyczne porady zaczerpnięte z doświadczeń różnych organizacji i wymienione są korzyści płynące z zaproponowanych rozwiązań. Gdzieniegdzie przytaczane są statystyki brytyjskie, które pomogą zrozumieć tło i rozmiar danych problemów, a równocześnie mogą służyć jako przestroga dla decydentów polskich przed tym, co może nas czekać, ze względu na polskie zamiłowanie do naśladowania zachodnich wzorców i złych nawyków, zwłaszcza konsumpcyjnych.

Przykłady zagranicznych dobrych praktyk przedstawiam w kolejności zgodnej z ogólno przyjętymi zasadami postępowania z odpadami, tj. zasadą "3 R", czyli reduce, reuse, recycle [zobacz >>>] (zapobiegaj, używaj ponownie, odzyskuj), z największym naciskiem na zapobieganie. Im bardziej bowiem uda się zapobiec powstawaniu odpadów, tym mniejszy problem z odpowiednim ich zagospodarowaniem. Dodatkowo jako ciekawostki przedstawiam również przykłady mało znanych odpowiednich polskich rozwiązań.

Ostatni rozdział bardziej zintegrowane i kompleksowe rozwiązania, tak oddolne jak i odgórne, godne rozważania w Polsce.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Doświadczenia krajów najbardziej zawansowanych w ochronie środowiska wykazują, że minimalizacja wytwarzania odpadów "u źródła" jest najbardziej efektywną strategią w gospodarce odpadami.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przynosi bowiem wymierne korzyści ekonomiczne podnosząc efektywność procesów technologicznych, pobudzając rozwój techniki i organizacji w zakładzie, obniżając koszty związane z transportem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów.

Unikanie powstawania odpadów wymaga wielu zmian, wielkich jak i małych, od:
- Producentów, np. na rzecz bardziej trwałych oraz naprawialnych produktów
- Handlowców i detalistów, np. sposób pakowania i promowania towarów
- Konsumentów, np. bardziej przemyślane decyzje zakupu towarów oraz wsparcie dla rynku wytworów recyklingu.

Mniejsze, świadome zakupy

Ograniczenie konsumpcji oraz bardziej przemyślane zakupy to najbardziej proste i oczywiste, ale może najtrudniejsze sposoby unikania powstania odpadów w czasach nieustannych kuszących ofert, promocji i kredytów konsumpcyjnych. Żyjemy bowiem w coraz bardziej zamożnym społeczeństwie, napędzanym przez popyt nadmierny w stosunku do rzeczywistych potrzeb, stymulowany modą i udogodnieniami nowoczesnych technologii.

Według badań Prudential, Brytyjczycy rocznie marnują średnio 1725 GBP, w następujący sposób:
- 420 GBP na żywność (sałata, chleb, owoce, masło, pasty, dżemy, mięso/ryby, gotowe dania itd.). Około 20% żywności trafia do śmietnika!
- 400 GBP na nieużywane przedmioty luksusowe - kosmetyki, ubrania, akcesoria oraz gadżety (przeważnie urządzenia elektroniczne oraz komputerowe)
- GBP 380 na hobby, które porzucają po jakimś czasie, oraz nowy sprzęt, którego praktycznie nie wykorzystują
- GBP 250 na rozrywki - w tym książki, których nigdy nie czytają oraz płyty kompaktowe i DVD, których nie są słuchają lub oglądają.

Rozwiązania na świadome zakupy, które powinny promować władze lokalne, organizacje odzysku oraz ekologiczne, to:
- wypożyczanie zamiast kupowania przedmiotów rzadko używanych,(np. sprzętu, narzędzi, płyt, książek, zabawek)
- kupowanie towarów bardziej trwałych i lepszej jakości (np. sprzętu elektronicznego, mebli, tradycyjne golarki, pióro, bawełniane chusteczki, pieluszki)
- unikanie artykułów jednorazowych (np. golarek, długopisów, chusteczek, sztućców)
- kupowanie produktów, które nie są nadmiernie pakowane (np. warzywa i owoce luzem, kupowanie największego opakowania np. proszek do prania 10 kg zamiast małych opakowań po 1,5 kg)

Wypożyczanie

Wypożyczanie, wynajmowanie, leasing oraz korzystanie z usług są dobrymi metodami unikania powstawania odpadów. W ten sposób można zmniejszyć ilość wyrzuconych np. talerzy i kubków jednorazowych używanych na imprezach; ilość posiadanych narzędzi elektrycznych (wiertarek itd.) oraz ilość wyrzucanych zabawek i książek.

W Wielkiej Brytanii w publicznych bibliotekach można wypożyczać nie tylko książki ale również płyty kompaktowe, kasety magnetowidowe, DVD oraz nawet puzzle. Dla zwiększenia popularności, biblioteki powinny być odpowiednio promowane oraz dotowane przez władze lokalne.

W Wielkiej Brytanii działają również wypożyczalnie zabawek - obecnie jest ich ponad 2000, obsługujących ponad 120,000 rodzin. Za niewielkie pieniądze można wypożyczać w nich odpowiednio dobrane zabawki (czasami nawet bezpłatnie). Większość z wypożyczalni zabawek działa charytatywne, prowadzą je wolontariusze. Pozostałe są prowadzone przez lokalne władze.

Wypożyczać można również telewizory oraz innego rodzaju sprzętu TV, narzędzia i urządzenia od przedsiębiorstw komercyjnych oraz socjalnych w Wielkiej Brytanii. Na stronach Stowarzyszenia brytyjskich wypożyczalni (HAE) [ www.hae.org.uk ] można łatwo odnaleźć najbliższą wypożyczalnię i uzyskać użyteczne informacje prawne dla właścicieli wypożyczalni, co oszczędza im wydatków na drogie usługi prawne.

Naczynia szklane i stołowe (szklanki, lampki, filiżanki, talerzyki itd.) na imprezy okolicznościowe można wypożyczać w niektórych brytyjskich supermarketach, często również z opcją mycia tychże naczyń. Jest to bardzo wygodne oraz ekologiczne rozwiązanie, które pozwala unikać kupna dodatkowych naczyń lub, co gorsza, stosowania plastikowych jednorazówek. Niemiecka Federacja dla Środowiska i Ochrony Przyrody używa przenośnego systemu zmywania naczyń podczas imprez plenerowych, co również zapobiega używaniu jednorazówek [ www.capcon.de ]

W poradniku dla władz lokalnych (dalej "poradnik"), brytyjski National Resorce and Waste Forum (dalej "NRWF") sugeruje, iż na małych osiedlach, narzędzia ogrodnicze lub wykończeniowe mogą być kupowane społecznie przez wspólnoty i wypożyczane przez mieszkańców, za wpis do zeszytu lub za kaucję.

W Heidelbergu (RFN), działa dobrowolny syndykat, który zajmuje się wypożyczaniem różnego rodzaju sprzętu domowego oraz biurowego ze wspólnej puli. Chcąc się zapisać, przyszły członek powinien zaproponować do puli przynajmniej jedno urządzenie, z którego wszyscy członkowie będą mogli skorzystać. Obowiązuje roczna składka członkowska oraz odpowiednia opłata na poczet normalnego zużycia i drobnych uszkodzeń, w zależności od wartości sprzętu oraz okresu wypożyczenia.

W swoim poradniku NRWF przedstawia następujące korzyści dla klientów wynajmowania różnego rodzaju sprzętu :
- mniejsze koszty
- pieniądze nie są lokowane w sprzęt rzadko używany
- dostęp do najnowszego specjalistycznego sprzętu
- brak potrzeby serwisowania sprzętu
- brak potrzeby przechowywania: sprzęt nie zajmuje miejsca w domu
- dodatkowe akcesoria są zazwyczaj też wypożyczane
- często sprzęt może być dostarczony do domu wraz z usługą montażu/demontażu

Z punktu widzenia zapobiegania odpadom, korzyści są następujące:
- sprzęt jest odpowiednio serwisowany, przechowywany oraz modernizowany, co wydłuża czas jego "życia"
- sprzęt jest wykorzystywany przez szereg klientów, co maksymalizuje jego użycie.

Półki z produktami z minimalnym opakowaniem

Brytyjski Women's Environmental Network (WEN) promuje pomysł przeznaczenia oraz wyeksponowania wyznaczonych miejsc (lub półek) w supermarketach dla produktów z minimalnym opakowaniem lub dla produktów sprzedawanych luzem, aby ułatwić klientom ekologiczny wybór. Produkty te mogą być sprzedawane nawet bezpośrednio w skrzynkach transportowych. Dodatkowe rozwiązanie to instalowanie automatów-dystrybutorów płynów (np. do mycia naczyń, szamponów, wody mineralnej itd.) do pojemników wielokrotnego użytku, oraz promowanie napojów w butelkach zwrotnych. Rozwiązania te to potencjalne pole do współpracy pomiędzy gminami oraz supermarketami, aby wspólnie dążyć do obniżenia ilości odpadów opakowaniowych.

Dla supermarketów są dodatkowe korzyści:
- mniejsze koszty
- poprawa wizerunku poprzez promowanie ekologicznych rozwiązań
- nowe możliwości biznesowe oraz marketingowe dla produktów z minimalnym opakowaniem lub bez opakowań.

W 2000 roku, brytyjski supermarket Sainsbury's przeprowadził ekologiczny przegląd opakowań dla produktów własnej marki, z zamiarem szukania możliwości oszczędności. Rezultaty przeglądu pozwoliły firmie zaoszczędzić 66 ton kartonu poprzez pozbycie się zewnętrznego opakowania dla nasion roślin strączkowych, 14.7 ton plastiku w wyniku zrezygnowania z tacek dla mielonej soi oraz 98 ton opakowań poprzez zmniejszenia rozmiaru opakowania dla płatków śniadaniowych.

Butelki zwrotne

Butelki zwrotne kiedyś były bardzo rozpowszechnione w całej Europie. W Wielkiej Brytanii mleko jest wciąż spotykane w butelkach zwrotnych dostarczanych przez lokalne mleczarnie, które wciąż obsługują około 70 procent domostw. Obecnie wraz z mlekiem tzw. "mleczarze" rano dostarczają pod drzwi również chleb, soki owocowe, gazety oraz nawet kompost.

Małe lokalne browary również mogą prowadzić sprzedaż piwa w butelkach zwrotnych (lub z beczki). W Lewes (wschodnia Anglia), lokalny browar dostarcza butelkowane piwo za kaucją do wszystkich lokali i sklepów w odległości do 50 mil. Kaucja jest zwrócona po zwrocie butelek ze skrzynkami. Ponadto browar skupuje butelki 'z odzysku' z rynku do wykorzystania.

Podatki i opłaty

Choć torebki plastikowe stanowią mały udział strumienia odpadów, stanowią one jego bardzo widoczną i wszędobylską cześć. Jak pokazują zagraniczne doświadczenia, wprowadzenie opłat za te torebki jest jedynym skutecznym i długotrwałym sposobem, aby zdecydowanie obniżyć ilość takich odpadów niepotrzebnie trafiających na składowiska i zaśmiecających otoczenie. Wydawanie ich za darmo skłania klientów do pakowania bez umiaru i nie motywuje zupełnie do - możliwego przecież - ponownego wykorzystania.

W marcu 2002 r. w Irlandii wprowadzono podatek na reklamówki plastikowe w wysokości 15 eurocentów. W ciągu trzech miesięcy ilość wydanych reklamówek spadła o 90%, co uważa się za spektakularny sukces. Środki pozyskane z tego podatku przeznacza się na inwestycje ekologiczne w dziedzinie gospodarki odpadami. Nawet w krajach tzw. trzeciego świata jak RPA czy Bangladesz wprowadzono zakaz używania siatek plastikowych. W RPA grozi za to dotkliwa kara lub do 10 lat więzienia.

WEN radzi, aby supermarkety same wprowadzały dodatkowe inicjatywy jak ekspresowe kasy dla klientów z własnymi siatkami, oraz przeszkolenie kasjerek, aby odruchowo nie oferowały siatek lub aby pakowały zakupy bardziej racjonalnie. Istnieją różne sposoby zachęcania klientów do tego, aby przychodzili na zakupy z własnymi torbami. Niektóre brytyjskie supermarkety oraz domy towarowe zwracają np. 1 pensa klientom, którzy przychodzą z własnymi siatkami. Znana sieć sklepów meblowych Ikea od lipca 2006 roku wprowadziła opłatę 5 pensów za reklamówkę; od sierpnia 2006, sieć supermarketów Tesco oferuje dodatkowe punkty do kart lojalnościowych klientom, którzy używają toreb ponownie. W ten sposób Tesco chce zmniejszyć ilość wydawanych torebek z 4 do 3 miliardów rocznie do 2008 roku. W osiągnięciu tego celu maja pomoc reklamy telewizyjne z udziałem znanych osobistości. Ponadto od września 2006 roku na wyspach Tesco planuje wprowadzić biodegradowalne siatki.

Podatek wysypiskowy

Obowiązujący od 1996 roku brytyjski podatek wysypiskowy (Landfill Tax), to jeden z ważniejszych ekonomicznych bodźców zachęcających producentów odpadów do szukania alternatywnych rozwiązań dla składowisk. Oczywiście nie zapobiega on całkowicie powstaniu dzikich wysypisk i dlatego należałoby przede wszystkim skupić się nad tym, jak zmniejszać ilość odpadów. Konieczna jest zmiana nastawienia i uświadomienie sobie, szczególnie przez producentów, że powstanie niepotrzebnych odpadów nie tylko szkodzi środowisku naturalnemu i ludziom, ale jest równocześnie niekorzystne dla gospodarki.

Podatek wysypiskowy to podatek dla firm oraz władz lokalnych należny w dodatku do opłat pobranych za składowanie przez zarządcę składowiska. W 2006 roku podatek ten wynosi 21 GBP za tonę odpadów i ma sukcesywnie wzrastać o 3 GBP rocznie do 35 GBP w 2010 roku.

Podatek za artykuły jednorazowe

Gdy artykuły jednorazowe stają się coraz bardziej powszechne, jedna ze skutecznych metod zatrzymania tej niekorzystnej tendencji to wprowadzenie podatków od nich. W Danii przedmioty jednorazowe jak np. baterie, zwykłe żarówki oraz koła samochodowe są objęte podatkiem. W Belgii natomiast opodatkowano niektóre rodzaje opakowań, np. jednorazowe butelki napojowe.

Kaucje

Wprowadzenie kaucji za opakowania wielokrotnego użytku zachęca konsumentów do zwrotu butelek oraz innych opakowań, za które zapłacili kaucję. Takie rozwiązanie najlepiej sprawdziło się w Szwecji, gdzie szklane i plastikowe butelki oraz puszki aluminiowe sprzedaje się za kaucją, a skuteczność ich zwrotu sięga w niektórych przypadkach powyżej 90 procent.

Niechciane ulotki oraz korespondencja

W Wielkiej Brytanii, niechciana korespondencja, bezpłatne gazetki oraz roznoszone ulotki stanowią od 3-4 procent odpadów komunalnych (rocznie 550,000 ton!). Temu problemowi można zaradzić poprzez indywidualne usunięcie swoich danych z centralnej bazy adresów pocztowych (Mailing Preference Service), listownie lub przez internet. Informacja o takiej możliwości jest chętnie promowana przez władze lokalne oraz organizacje ekologiczne.

Warto tu podkreślić, iż podobna, choć mało znana możliwość istnieje również w Polsce. Wystarczy napisać następujące oświadczenie i udać się z nim na najbliższą pocztę wraz z dowodem osobistym:

WNIOSEK

Zgodnie z Pismem Zastępcy Dyrektora Generalnego Poczty z dn. 22 stycznia 1999 r., uprzejmie proszę o niedostarczanie druków bezadresowych na adres:

Z poważaniem,
/podpis/

Wkrótce potem w domowej skrzynce pojawi się specjalna naklejka przypominająca listonoszowi o tym, iż dany mieszkaniec nie życzy sobie dostarczania ulotek i listów reklamowych.

W Brukseli w 1999/2000 roku władze miasta przeprowadziły kampanię anty-reklamową/gazetkową, która polegała na rozdawania mieszkańcom naklejki na skrzynki na listy. Naklejka ta posiada moc mandatową, co oznacza, iż kolporterzy materiałów reklamowych oraz bezpłatnych gazetek mają obowiązek się do niej stosować. W pierwszym roku akcja ta przyczyniła się do 15 procentowego obniżenia ilości dostarczonych materiałów reklamowych.

c.d.n.

W następnej części o ponownym wykorzystywaniu odpadów. [zobacz >>>]