... i dostosowania zjazdu ze ścieżki do wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przez minione dziesięciolecie. Może przed upływem kolejnego ZDM dołoży swoją cegiełkę do naprawy tego miejsca.