Czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę stosowane środki.