Przez 10 lat od zamknięcia pobliskiej zwałki dojazd do niej służył niezawodnie amatorom darmowego pozbywania się odpadów nad brzegiem Wisły.